Internationella fältstudier

Vill du lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete? Är du redo för en ny utmaning som innebär att du får erfarenhet av arbete inom en organisation som har fokus på barnets rättigheter? Är du mellan 20 och 30 år? Då ska du söka Distanskurs med internationella fältstudier. Detta är Erikshjälpens tidigare praktikantprogram i en ny form.

Målet med kursen, som anordnas av Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) i samarbete med Erikshjälpen, är att du ska få fördjupad kunskap och förståelse för utvecklingssamarbete med fokus på barns rättigheter och de utmaningar som ett arbete för långsiktig och hållbar utveckling innebär. Förhoppningen är också att ditt personliga engagemang för internationellt utvecklingssamarbete ska stärkas.

Svf och Erikshjälpen strävar mot att du genom kursen ska känna att du utvecklas och får nya kunskaper, oavsett om du nyss slutat gymnasiet och är ny på området eller har en universitetsexamen och vill få kvalificerad erfarenhet av utvecklingssamarbete.

Ansökningstiden pågår fram till 31 augusti 2018. Kursen startar 21 januari 2019. Utresan sker i månadsskiftet januari/februari 2019 och din utlandsvistelse varar i fyra månader. Efter hemkomst följer några uppföljningsdagar innan kursen avslutas 13 juni.

 • Föräldrautbildning till fattiga familjer i minoriteter för att tillgodose barn rättigheter och skydd.
 • Förbättrar fattiga familjers möjligheter till självförsörjning.
 • Stärker kvaliteten på grundskoleundervisningen.
 • Utvecklar utbildningsmaterial om barns rättigheter.
 • Bedriver förebyggande arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Erbjuder rehabilitering för barn och ungdomar som hamnat i brottslighet, missbruk eller andra svåra förhållanden.
 • Stöd till förskolor där romska barn ges bättre förutsättningar att klara av sin skolgång.
 • Kontakt med myndigheter och hjälp med identitetshandlingar.
 • Hjälper fattiga familjer att komma igång med försörjning.
 • Säkerställer vård och integrering för ungdomar som hamnat i konflikt med lagen och ungdomar med funktionsnedsättning.
 • Förändrar attityder mot utsatta barn och ungdomar hos föräldrar, samhälle och beslutsfattare.
 • Bedriver byutveckling i 18 byar i norra Laos
 • Föräldrautbildning och stöd så att barnen kan få skolgång.
 • Träning för mikrolåntagare.
 • Stoppa trafficking och ge stöd till de som drabbats.
 • Hjälp med återanpassa för unga som lämnat barnhem.
 • Hjälp till familjer i slumområden så att barnen får gå i skolan.
 • Skolkommittéer för öbefolkningen med ansvar för skolan och barnens rättigheter.
 • Tonårsflickor får utbildning och kunskap om rättigheter.
 • Läkarbanken sänder läkare och sjukvårdspersonal till sjukhusbåten Friendship.
 • Landsbygdsutveckling med förskolor och självhjälpsgrupper.
 • Organisering av bykommittéer för tillgång till hälsovård, barnhälsa och infrastruktursatsningar.
 • Barnparlament där barn själva får möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö.
 • Förändrar attityder kring kvinnlig könsstympning.
 • Kunskap om hälsa och hygien.
 • Intensivskolor för barn som missat skolstarten.
 • Få fler barn att gå i skolan och öka kvalitén i skolan.
 • Arbete för barns rättigheter både i byar och mot myndigheter.
 • Upplysning och behandling av undernäring.
 • Stöd till fattiga familjer att starta inkomstgenererande aktiviteter.
 • Stöd till skolor; brunnar, skolmatsprojekt, bibliotek m.m.
 • Humanitära- och utbildningsinsatser för internflyktingar.
 • Freds- och konfliktförebyggande arbete.
 • Arbete för att ge möjlighet till försörjning för ungdomar och familjer i utsatthet.
 • Bygger och stärker utbildnings-, hälso- och skyddsstrukturer för barn och ungdomar.
 • Projekt för hållbar förändring för Ugandas gatubarn.
 • Musikprojekt för barn och ungdomar för att sprida information om hiv och aids.
 • Utbildning och skolstöd till barn från familjer i utsatta situationer.
 • Uppbyggnad av skyddsstrukturer för barn i utsatthet.
 • Arbete med fokus på barn med funktionsnedsättning och deras rätt till bland annat utbildning och rehabilitering.
 • Barnråd för att ge barn med funktionsnedsättning en egen röst i samhället.
 • Påverkansarbete både lokalt och nationellt för att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättning.
 • Nationellt nätverksarbete för att stärka barns rättigheter.
 • Speciellt fokus på barn och familjer i nomadsamhällen och deras rätt till utbildning, hälsa, skydd och omsorg.
 • Insatser och rehabilitering för barnhems- och gatubarn.
 • Utbildning och försörjning för fattiga familjer på landsbygden.
 • Stödjer gymnasieutbildning för unga som växer upp i ett lepradrabbat område.
 • Bedriver rehabiliteringsprogram för prostituerade.
 • Verka mot barnarbete, tvångsäktenskap och sexuella övergrepp på barn.
 • Stöd till fattiga familjer genom hönor, trädgårdar med mera.
 • Barnklubbar där barn får leka och lära sig om sina rättigheter.
 • Barns hälsa
 • Barns trygghet
 • Barns fritid
 • Stipendier och fonder

3 snabba med 3 praktikanter