Kostnader Praktikantprogrammet

Vårt praktikantprogram finansieras via Sida/SMR. Nedan hittar du vilka kostnader som Erikshjälpen respektive praktikanten står för.

Dessa kostnader ansvarar Erikshjälpen för:

 • Förberedelsekurs
 • Internationell resa till praktiklandet
 • Visum
 • Resor i praktiklandet inom ramen för praktikantuppdraget
 • Boende i praktiklandet
 • Matbidrag under tiden i praktiklandet
 • Vaccinationer och ev. malariaprofylax
 • Försäkring under praktikperioden
 • Resa till och från förberedelsekurs
 • Resa till och från flygplats i Sverige
 • Resa till uppföljningsdagar

Dessa kostnader står du för som praktikant:

 • Resa till och från rekryteringsdag
 • Kostnader för pass
 • Medicinsk undersökning och mediciner som inte faller inom ramen för försäkringsärenden
 • Mat i praktikland, utöver matbidrag
 • Privata kostnader, såsom telefon, privata utflykter etc.