Var placeras jag?

Du kan önska ett specifikt land i din ansökan, men det är Erikshjälpen som i slutändan bestämmer vem som får åka var. Vi placerar så långt det är möjligt praktikanter två och två och kommer därmed att para ihop sökande.

Uppgifter

Som praktikant placeras du hos någon av Erikshjälpens samarbetsorganisationer i Afrika eller Asien och tar del av det dagliga arbetet som den organisationen bedriver. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken organisation du är placerad på och de projekt som den organisationen bedriver. Erikshjälpen tar också hänsyn till varje praktikants utbildning, bakgrund och erfarenhet när vi matchar praktikanter med värdorganisationer och tar fram en individuell arbetsbeskrivning. Målet är att en som praktikant både ska får lära sig och följa organisationen, men även bidra med sin egen kunskap där det behövs.

Informationsuppdrag

Alla praktikanter genomför ett visst antal informationsuppdrag som utformas tillsammans med Erikshjälpens kommunikationsavdelning. Uppdragen kan vara:

  • Blogg- och facebookinlägg
  • Ta bilder och uppdatera information åt fadderavdelningen
  • Skriva artiklar
  • Göra korta filmer
  • Efter hemkomst genomför praktikanterna också informationsuppdrag i Sverige. Varje praktikant ska göra 8 uppdrag. Det kan till exempel vara att hålla föreläsningar, ordna en utställning eller arrangera en insamling.

Placeringar 2018

Erikshjälpens regionkontor – Uganda – 1 praktikant
På regionkontoret i Kampala arbetar vår personal med uppföljning av våra projekt och kapacitetsutveckling för våra partnerorganisationer i Östafrika. De arbetar även med nätverkande och påverkansarbete på nationell och regional nivå. Som praktikant deltar du i det dagliga arbetet och beroende på din kompetens finns möjlighet att fokusera på kommunikation eller uppföljning. Placeringen innebär att du är placerad i Kampala men spenderar någon eller några längre perioder hos våra partners i Uganda. Då vi bara har kapacitet att ta emot en praktikant på regionkontoret krävs det att du kan klara dig själv i en storstad vad gäller allt från transport till sociala aktiviteter.

Children at Risk Action Network (CRANE) – Uganda – 2 praktikanter
CRANE är en samarbetspartner till Erikshjälpen som driver flertalet spännande projekt. Bland annat en musikstudio (Hope Studio) där barn genom musik får chans att berätta om sin verklighet och göra sina röster hörda. Målet är att göra musik som radio och tv plockar upp, så att barnens budskap sprids till makthavare i Uganda. Som praktikant skulle du kunna få lära barnen att spela instrument, träna dem i musikproduktion, lära dem att fotografera och spela in deras musik. CRANE arbetar också med att stärka familjer så att barn inte ska behöva bo på gatan och de stöttar även en utbildning med särskilt fokus på tjejer och IT. Som praktikant i organisationen får du följa arbetet och se många olika delar men det är en stor fördel om du är intresserad av och har erfarenhet av musik och teknik.

Food for the Hungry – Kenya – 1 praktikant
Food for the Hungry arbetar i Marsabit-distriktet i norra Kenya. Organisationen arbetar med landsbygdsutveckling med fokus på vatten, hälsa och utbildning. Det projekt som Erikshjälpen finansierar handlar om rätten till mat och service bland marginaliserade samhällen. Som praktikant är du med personalen i arbetet med barnklubbar, utbildningar, fritidsaktiviteter och möten. Marsabit har relativt dåligt med kommunikationer och infrastruktur vilket gör att du som praktikant bör vara social och initiativrik samt tycka om att lära känna nya kulturer och vara beredd på att leva enkelt. Placeringen innebär en unik möjlighet att leva nära lokalbefolkningen och få ta del av ett viktigt arbete med människor som bor i avlägsna områden. Placeringen är inte helt klarställd, men förhoppningen är att kunna skicka 1-2 praktikanter till denna organisation.

Redeemed Church – Uganda – 2 praktikanter

Amagara Masya är ett rehabilteringscenter för gatubarn som drivs av Redeemed Church. Barnen bor helt på centret under sin rehabiliteringstid, som vanligtvis är mellan två och tre år. Därefter är målet att de antingen ska kunna återintegreras i sina familjer eller placeras i familjehem. Under rehabiliteringen arbetar personalen på centret parallellt med barnens familjer eller med utsedda familjehem för att förbereda dem på att kunna ta emot barnen. Gatubarnscentret ligger i anslutning till Adullam Primary school, som också drivs av Redeemed Church. Barnen fasas successivt in i skolan och de får även yrkesförberedande träning.

Association Lydie – Burkina Faso – 2 praktikanter
Association Lydie arbetar främst med barn som lever i fängelse och på gatan i Ouagadougou. Projektet handlar bland annat om att stödja barnen så att de kan gå tillbaka till skolan eller påbörja en yrkesutbildning. En viktig del är också att jobba tillsammans med polis, sociala myndigheter och kommun så att de tar ansvar för barnen på gatan. Tillsammans med representanter från organisationen följer du arbetet i projektet och utför olika uppgifter som anpassas efter din kompetens och dina intressen. Som praktikant i Ouagadougou finns även möjlighet att se arbetet på vårt regionkontor i området. Placeringen i Burkina Faso kräver att du talar franska.

Holistic Child Development India (HCDI) – Indien – 2 praktikanter
HCDI arbetar med bland annat barn på soptippen, självhjälpsgrupper, barnparlament och hälsa runtom i Indien. Du kommer främst finnas med i två projekt. Det första handlar om att stärka barn som lever och arbetar på soptippen i Delhi för att skydda deras rättigheter genom utbildning och andra kreativa uttryckssätt. I projektet finns även självhjälpsgrupper och andra aktiviteter för att stärka hela familjer.  Du får även möjlighet att följa ett projekt på landsbygden med fokus på utbildning för barn i olika åldrar och byutveckling med hälsoprogram, ungdomsgrupper, barnparlament och liknande. I dessa båda projekt följer du de olika delarna, men utifrån ditt intresse och erfarenheter får du också möjlighet att utföra individuella uppgifter. Som praktikant kommer du också att få vara en del tid på HCDI:s huvudkontor i Pune.