Kostnader Praktikantprogrammet

Vårt praktikantprogram finansieras via Sida/SMR. Nedan ser du hur fördelningen av kostnader ser ut mellan Erikshjälpen och praktikanten under 2018 års praktikperiod.

Dessa kostnader ansvarar Erikshjälpen för:

 • Resa till förberedelsekurs
 • Förberedelsekurs
 • Visum
 • Vaccinationer och ev. malariaprofylax
 • Resa till flygplats i Sverige
 • Internationell resa till praktiklandet
 • Resor i praktiklandet inom ramen för praktikantuppdraget
 • Boende
 • Matbidrag
 • Försäkring under praktikperioden
 • Resa till uppföljningsdagar
 • Resor i samband med ett antal informationsuppdrag

Dessa kostnader står du för som praktikant:

 • Resa till och från rekryteringsdag
 • Kostnader för pass
 • Medicinsk undersökning och mediciner som inte faller inom ramen för försäkringsärenden
 • Mat i praktikland utöver matbidrag
 • Privata kostnader