Vi arbetar för barn i utsatta livssituationer i Sverige

Erikshjälpens arbete i Sverige är en omfattande och växande verksamhet med övergripande syfte att förändra vardagen för barn i utsatta livssituationer.

Vi verkar för att barn och familjer ska ges förutsättningar att genom egen drivkraft utvecklas under goda uppväxtvillkor. Genom specifika koncept och genom samarbeten med andra aktörer arbetar Erikshjälpen på bred front för att stärka barns rättigheter och delaktighet i samhället.