Förut var Ahathos skola under ett träd

  Ahatho, 12, bor i Marsabit i Kenya och är ett av många barn som får stöd genom Erikshjälpens fadderprogram. Med […]

  Läs mer

  Rafiki – en tidning om och för barn

  Rafiki är ett informationsprogram och en skoltidning som riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern. Rafiki, som betyder ”kompis” […]

  Läs mer

  Barnrättsäventyret

  Barnrättsäventyret gör FN:s barnkonvention tydlig. Ta med skolklassen på en heldag med roliga och pedagogiska lekar där barnen får lära […]

  Läs mer