Alla barn är viktiga

  Genom sång, musik och kreativitet inspireras pedagoger och barn till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad […]

  Läs mer

  Äventyr lär barn om rättigheter

  Det är lika roligt som det är viktigt. När fjärdeklassare från Sjumilaskolan besöker Barnrättsäventyret finns tid för både klättring, sång […]

  Läs mer

  Satsning på integrerande fotboll

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

  Läs mer

  Rafiki – en tidning om och för barn

  Rafiki är ett informationsprogram och en skoltidning som riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern. Rafiki, som betyder ”kompis” […]

  Läs mer

  Erikshjälpen i samarbete med Football For All

  Genom Football For All (FFA) får ungdomar som lever i utanförskap, eller riskerar att hamna där, en möjlighet att både […]

  Läs mer