fbpx

  Debatt: Forcera inte fram ny biståndslinje utan att lyssna på de berörda

  ”Regeringen planerar en ”historisk förändring” av Sveriges biståndspolitik utan att förslaget går på remiss eller att reformerna förankras i riksdagen. För att regeringens ledord om transparens, effektivitet och långsiktighet för biståndet ska bli verklighet måste de som berörs av reformerna få höras”, skriver Erikshjälpen och 36 andra representanter för civilsamhällesorganisationer i en debattartikel i Göteborgsposten. […]

  Läs mer

  Erikshjälpens respons på regeringens reformagenda för svenskt bistånd

  Den svenska regeringen ska genomföra en reform när det gäller svenskt bistånd. Nu har Erikshjälpen fått möjlighet att ge sina synpunkter på hur regeringen vill att det svenska utvecklingssamarbetet fortsatt ska se ut. Ta del av Erikshjälpens respons på regeringens reformagenda. Efter ett möte med statsråd Johan Forsell och statssekreterare Diana Janse den 5:e maj […]

  Läs mer

  Brev till Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

  Organisationer i det civila samhället är bland de viktigaste verktyg som människor har för att förbättra sin situation och sitt samhälle. Ett exempel bland många är Erikshjälpens samarbete med partnerorganisationen DEDRAS i Benin. Under 2022 deltog 16 000 föräldrar i utbildningar tillsammans med sina barn kring frågor om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) […]

  Läs mer

  Barnvräkningar leder
  inte till tryggare bostadsområden

  För Erikshjälpen är det obegripligt hur någon kan tro att barn som begår brott kommer att sluta med det om de blir utslängda på gatan. Eller att föräldrar på ett bättre sätt skulle kunna ta ansvar för sin familj om de blir bostadslösa. Att vräkning av hela familjer skulle leda till ökad trygghet eller minskad […]

  Läs mer

  Debatt: Sverige måste ta kritiken från FN på allvar

  Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som presenterades igår. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett […]

  Läs mer