fbpx

  FN:s Barnrättskommitté granskar Sveriges Regering

  I mitten av januari var det dags för FN:s barnrättskommitté att kontrollera hur Sverige lever upp till att tillgodose alla barns rättigheter enligt barnkonventionen. Erikshjälpen var på plats i Genève tillsammans med andra barnrättsorganisationer.   Sverige och andra länder som har ratificerat barnkonventionen granskas vart femte år av FN:s barnrättskommitté. Kommittén övervakar hur man lever upp till […]

  Läs mer

  Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö

  I maj var en grupp från projektet ”Ur Askan i Elden” på studieresa i Tanzania och Kenya. Projektet är en del av Barnhemskollens upplysningsprojekt som drivs gemensamt av Erikshjälpen och Childhood. Syftet är att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra svenska folket att styra om sitt engagemang […]

  Läs mer

  Almedalen 2022 – Erikshjälpen skapar framtidshopp för barnen

  Erikshjälpens seminarieum i Almedalen 2022 Prata med oss, ​inte om oss – om ungdomar som förändringsaktörer​ Det finns ett antal bostadsområden som får negativa stämplar, där ungdomarna klassas som problem. Men vad händer om vi börja lyssna på dessa unga, ber dem utveckla sina områden och gör dem till förändringsaktörer? Det finns positiva exempel där […]

  Läs mer

  10 viktiga råd att ta med i bemötandet av människor på flykt

  Vi behöver dra lärdom av förra flyktingkrisen. Varje flykting kan ses som ett offer att tycka synd om, eller som en medmänniska att behandla med värdighet. Självklart vill vi det senare, och därför har vi samlat några viktiga råd att ta med i bemötandet. Människorna som kommer hit har berövats inflytande över sina liv. Hemlandet […]

  Läs mer

  Skydd av barn kan inte vänta

  Miljontals människor flyr från terrorn i Ukraina. De flesta av dem är barn. Krig och katastrofer gör barn sårbara. Familjer riskerar att slitas isär, barn lämnas ensamma utan vuxna som kan skydda dem i en omgivning som förvandlats till kaos. Vissa lämnar sitt hem tillsammans med en förälder. Några tvingas fly utan en trygg vuxen […]

  Läs mer