fbpx

  Hållbarhetsrapport

  Hållbarhetsrapporten omfattar Erikshjälpen Second Hands verksamhet under 2022. Den berättar om de långsiktiga målen och vad som uppnåtts hittills inom hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk. Hållbarhetsrapport 2022 11,5 miljoner varor fick nytt liv. 89 miljoner lämnades i överskott till sociala och humanitära insatser. Över 1 000 personer fick varje dag möjlighet till arbetsträning. […]

  Läs mer

  Rättighetsbaserat arbete – så funkar det!

  Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att komma åt grundorsaken till ett problem och inte bara bekämpa effekten av problemet. Det handlar om att göra människor delaktiga och aktiva i sin egen förändringsprocess och att utkräva ansvar på de nivåer där ansvaret ligger. Vi arbetar med barns delaktighet Barns rätt att uttrycka sin mening och få […]

  Läs mer

  Ledning & styrelser

  Erikshjälpens organisation leds av två separata styrelser samt en gemensam ledningsgrupp. Gemensam ledningsgrupp DANIEL GRAHNGeneralsekreterare Stiftelsendaniel.grahn@erikshjalpen.seStyrelseuppdrag: Riksinsamlingen för Världens barn, Human Bridge och Föreningen Erikshjälpen Second Hand. ANETTE ALM GUSTAFSSONVerkställande Chef Second Handanette.alm.gustafsson@erikshjalpen.se Elisabeth HolmAdministrativ chef/Ekonomichefelisabeth.holm@erikshjalpen.se ANDERS MALMSTIGENProgramchef internationelltanders.malmstigen@eriksdevelopment.org BIRGITTA JOHANSSONProgramchef Sverigebirgitta.johansson@erikshjalpen.se Styrelseuppdrag: Nätverket för barnkonventionen (AU), Fokusgrupp Barnets rättigheter, Jämställdhetsrådet Länsstyrelsen Jönköping (ordf.) CHRISTINA […]

  Läs mer

  Säker kvalitetskontroll

  Erikshjälpen har ett 90-konto och är medlem i Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Vi följer kontinuerligt upp våra projekt för att kontrollera att givarnas pengarna går dit de ska och används rätt. Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna används på rätt sätt.  Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som tillåter att minst 75 […]

  Läs mer

  Rapporter, stadgar & policies

  Erikshjälpen strävar efter att vara en transparent organisation. Här hittar du stadgar, rapporter, policies och klagomålshantering. Stadgar Stadgar Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen Rapporter Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2022 Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2020 Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2018 Effektrapport Giva Sverige 2022 Effektrapport Giva Sverige 2021 Effektrapport Giva Sverige 2020 Effektrapport Giva Sverige 2019 Effektrapport Giva Sverige […]

  Läs mer