fbpx

  Rättighetsbaserat arbete – så funkar det!

  Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att komma åt grundorsaken till ett problem och inte bara bekämpa effekten av problemet. Det handlar om att göra människor delaktiga och aktiva i sin egen förändringsprocess och att utkräva ansvar på de nivåer där ansvaret ligger. Vi arbetar med barns delaktighet Barns rätt att uttrycka sin mening och få […]

  Läs mer

  Ledning & styrelser

  Erikshjälpens organisation leds av två separata styrelser samt en gemensam ledningsgrupp. Gemensam ledningsgrupp DANIEL GRAHNGeneralsekreterare Stiftelsendaniel.grahn@erikshjalpen.seStyrelseuppdrag: Riksinsamlingen för Världens barn, Human Bridge och Föreningen Erikshjälpen Second Hand. ANETTE ALM GUSTAFSSONVerkställande Chef Second Handanette.alm.gustafsson@erikshjalpen.se TOMAS JÖNSSONAdministrativ chef/Ekonomicheftomas.jonsson@erikshjalpen.seStyrelseuppdrag: Gullbrannagården AB PETER TOFTGÅRDProgramchef internationelltpeter.toftgard@eriksdevelopment.org Styrelseuppdrag: Human Bridge, Skandinaviska Läkarbanken BIRGITTA JOHANSSONProgramchef Sverigebirgitta.johansson@erikshjalpen.se Styrelseuppdrag: Nätverket för barnkonventionen (AU), Fokusgrupp […]

  Läs mer

  Säker kvalitetskontroll

  Erikshjälpen har ett 90-konto och är medlem i Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Vi följer kontinuerligt upp våra projekt för att kontrollera att givarnas pengarna går dit de ska och används rätt. Erikshjälpen har ett 90-konto som garanterar att gåvorna används på rätt sätt.  Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som tillåter att minst 75 […]

  Läs mer

  Policies & stadgar

  Erikshjälpen strävar efter att vara en transparent organisation. Här hittar du stadgar, rapporter, policies och klagomålshantering. Stadgar Stadgar Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen Rapporter Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2020 Revisorsrapportering Giva Sveriges Kvalitetskod 2018 Effektrapport Giva Sverige 2020 Effektrapport Giva Sverige 2019 Effektrapport Giva Sverige 2018 Global Programme Results Report 2019 Global Programme Results Report 2019 Global-programrapport 2016-2018 […]

  Läs mer

  Tidningar & årsberättelse

  Erikshjälpen ger ut flera tryckta publikationer, till olika målgrupper och syften. Erikshjälpens Tidning ges ut fyra gånger per år och består av två delar. En del som fokuserar på barnrättsarbetet i våra projekt i Sverige och internationellt och en del som fokuserar på vår second hand-verksamhet och på att ge inspiration till en hållbar livsstil. […]

  Läs mer