FFA – mycket mer än fotboll

  Med fotbollen som redskap lyfter Erikshjälpen ungdomar ur hopplöshet, utanförskap och marginalisering. Vi motiverar, utmanar och hjälper dem att utveckla […]

  Läs mer

  Erikshjälpen säkrar barns hälsa och trygghet

  Stängda skolor och inställda aktiviteter. Corona-krisen slår hårt mot barn i alla länder där Erikshjälpen verkar. Nu pågår arbetet för […]

  Läs mer

  Arbetet för god hälsa och hygien intensifieras på grund av Corona

  I det aktuella läget med spridningen av Covid-19 blir aktiviteter för att förbättra hälsa och god hygien än viktigare. Runt […]

  Läs mer

  Av omsorg kallar Erikshjälpen hem fältstudenter

  De tio kursdeltagare som genom Erikshjälpen just nu genomför sina fältstudier i Kenya, Uganda och Indien kommer att kallas hem […]

  Läs mer

  Information om inställda konserter

  Med anledning av spridningen av coronaviruset ser Erikshjälpen över kommande event och konserter. Här nedan kan du kontinuerligt följa vilka […]

  Läs mer