fbpx

  Flickors rätt till utbildning

  Majoriteten av de barn som nekas rätten att få gå i skolan är flickor. Erikshjälpen hjälper flickor att fortsätta skolan och välja sin egen framtid. Det är livsviktigt, inte bara för varje enskild flicka utan också för hela samhällen. Där familjen bara har råd att skicka ett barn till skolan prioriteras ofta pojkar. Flickor får i […]

  Läs mer

  Barnrättsgrupper för ökad delaktighet

  Barnrättsgrupper, barnklubbar och barnparlament. Namnen varierar men syftet är detsamma: att skapa plattformar där barn stärks, förstår sina rättigheter och får möjlighet att göra sina röster hörda.  I Sverige får de flesta barn tidigt lära sig att uttrycka sina åsikter, att debattera och argumentera för sin sak. På många andra håll i världen ser verkligheten helt annorlunda ut. En verklighet där […]

  Läs mer

  Läxhjälp efter skoltid

  Hur stöttar man sitt barns skolgång om man själv inte kan läsa eller skriva? På After School får romska barn stöd och hjälp för att kunna hänga med i skolarbetet.   I Rumänien finns många vuxna romer som aldrig har gått i skola och därför har svårt att både se värdet av utbildning och att hjälpa sina barn med skolarbetet. När de romska barnen ska börja […]

  Läs mer