fbpx

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  30 000 gifts bort. 5 000 blir mammor innan sin 15-årsdag. 10 000 könsstympas. Varje dag. Den ojämställdhet som drabbar flickor världen över är enorm. Erikshjälpen arbetar för att motverka skadliga sedvänjor och för att alla flickor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Erikshjälpens arbete med hälsa är nära kopplat till arbetet med trygghet och […]

  Läs mer

  Barn- och mödrahälsa

  Även om barn- och mödradödligheten i världen halverats på trettio år, dör fortfarande omkring 15 000 barn under fem år och omkring 1 000 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning – varje dag. De siffrorna arbetar vi för att förändra. De första åren i livet har stor påverkan på ett barns framtid och i […]

  Läs mer

  Barn med funktionsvariationer

  I Belarus växer många barn med funktionsvariationer upp på institution, långt från samhället och sina familjer. Erikshjälpen arbetar för att bryta dessa barns utanförskap – för att de har samma värde och ska få möjligheter till ett utvecklande liv som andra barn. Att få ett barn med någon form av funktionsvariation är i Belarus förenat […]

  Läs mer