fbpx

Arbetsplatsförlagd aktivitet

Vi tillhandahåller arbetsförlagd aktivitet för personer som av olika skäl behöver stöd att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Detta sker i samverkan med olika aktörer, som arbetsförmedling, socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och frivård.

Inom Erikshjälpen har vi erbjudit arbetsplatsförlagd aktivitet under flera år och vi har utifrån vår erfarenhet utvecklat ett program för individbaserad arbetsträning/praktik. Bland våra medarbetare finns både de med och utan tidigare arbetslivserfarenhet. I våra butiker finns dessutom volontärer som med sina kunskaper och erfarenheter bidrar till vår verksamhet.

Syftet med den arbetsplatsförlagda aktiviteten är dels att hitta vägar till personlig utveckling, dels att förbereda individen för att kunna gå vidare till andra insatser, till studier eller direkt ut i arbetslivet.

Att planera sin tid, få fasta rutiner och få ett sammanhang på en arbetsplats innebär för många en ny riktning i vardagen, där man får testa sin arbetsförmåga och träna på att samarbeta med andra. Tillsammans gör vi ett individuellt utvecklingsprogram med gemensamma uppföljningstillfällen för att den arbetsplatsförlagda aktiviteten ska bli så bra som möjligt. En placering hos oss ger också mening på djupet då verksamhetens grundläggande syfte är att genom försäljning av återanvända varor, bidra till visionen om en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Vi kan erbjuda uppgifter inom: 

  • Butiksarbete  
  • Lager och logistik 
  • Transport 
  • Rekonditionering av gåvor inom olika varugrupper   
  • Lokalvård och rengöring 
  • Renoveringar av möbler  
  • Servering, personalfika  

Vi kan också erbjuda:

  • Samtalsgrupper
  • Gemenskap och givande möten med medarbetare

Kontakta oss

Vill ni veta mer? Kontakta närmaste butikschef för samtal och mer information om vad butiken på just er ort kan erbjuda.

Därför samverkar vi med Erikshjälpen