fbpx

Anslag

Barns rättigheter och behov står i fokus för Erikshjälpens engagemang såväl i Sverige som i övriga världen. Erikshjälpen verkar för att barn och familjer ska ges förutsättningar att genom egen drivkraft utvecklas under goda levnadsvillkor.

 

Inte möjligt att söka anslag 2019

Under våren 2018 genomförde Erikshjälpen vissa förändringar gällande våra sökbara anslag. En viktig del var att samla ihop ansökningarna till bestämda datum för att säkerställa hantering, bedömning och prioritering utifrån våra kriterier.

Syftet med anslagen har varit att stärka föreningar som aktivt arbetar med barns rättigheter på olika sätt. Fokuset har varit stöd till barn i utsatta livssituationer.

Utifrån arbetet med anslagen har olika samarbeten vuxit fram där vi har sett ett behov av ett mer långsiktigt och mer omfattande stöd både finansiellt och som samarbetspart i utveckling av insatsen. Erikshjälpen har därför valt att under 2019 prioritera att fokusera våra begränsade medel på dessa samarbeten. Detta medför att Erikshjälpen inte kommer att ta in några ansökningar och inte heller dela ut några anslag under 2019.

Har ni frågor eller funderingar kring detta beslut är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Erikshjälpens Sverigeavdelning!

Läs mer om Erikshjälpens barnrättsperspektiv.

Läs mer om Erikshjälpens Kungsbackafond.

Ladda ner pdf om Barnkonventionen i korthet.