Alla barn är viktiga

Genom sång, musik och kreativitet inspireras pedagoger och barn till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad barnkonventionen kan betyda i vardagen.

Erikshjälpen har sedan 2013 arbetat med konceptet ’Alla Barn Är Viktiga’. Konceptet består utav material som på ett lustfyllt sätt och med barnperspektivet i fokus arbetar med FN:s barnkonvention.

Alla Barn Är Viktiga riktar sig till pedagoger, pedagoger under utbildning och barngruppsledare.

 

Alla barn är viktiga består av:

• Kreativa metoder där barn och vuxna tillsammans kan lära sig om barns rättigheter
• Utbildning och inspiration för pedagoger.
• Ett pedagogiskt material med övningar som kan användas direkt i klasser eller barngrupper.
• Material, som skiva och bok, för att på ett lustfyllt sätt och med barnperspektivet i fokus arbeta med FN:s barnkonvention, likabehandling och värdegrundsarbete. Det går även köpa till filmer som visar boken och sångerna på teckenspråk/tecken som stöd.
• Tema- och projektarbete på skolor och i barngrupper.

Material

Du kan köpa skivan, boken och filmerna här. Material som ackord och pedagogiskt material kan du ladda ner nedan.
Skivan – Sångtexter
Skivan – Sångtexter & ackord
Skivan – Pedagogiskt material
Boken ALM22 – Sångtexter & ackord

Materialet finns även [teckenspråkstolkat och med tecken som stöd].

 

Beställ materialet idag

Perfekt för dig som är pedagog eller ledare