fbpx

Opinion och påverkan

– vi vill ge barn och unga i utsatthet en plattform

Erikshjälpen vill vara en tydlig röst för barn i utsatthet och ge barn som ingen lyssnar till en möjlighet att höras. Vi vill bidra till ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter i Sverige och världen. 

Som barnrättsorganisation, med ett rättighetsbaserat arbetssätt, strävar vi efter långsiktiga och bestående samhällsförändringar där människor blir oberoende. Därför är det grundläggande att våra biståndsinsatser kombineras med långsiktigt påverkansarbete för att påverka beslutsfattare, myndigheter och andra skyldighetsbärare att ta sitt ansvar för barns rättigheter.  

Vårt påverkansarbete är grundat i FN:s barnkonvention, och FN:s globala hållbarhetsmål som antogs i september 2015 är viktiga riktmärken för vårt arbete.

Fokusområden

Erikshjälpens opinions- och påverkansarbete är fokuserat på frågor inom organisationens prioriterade områden utbildning och fritid, hälsa och trygghet och skydd.