fbpx

Aktuellt

Erikshjälpen vill bidra till ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter. Det sker bland annat genom kunskapsspridning, opinion- och påverkansarbete gentemot medier, beslutsfattare och allmänheten. Vi arrangerar även event och konserter för att nå ut med frågor som rör barns rättigheter.