Säkert med 90-konto

Vi på Erikshjälpen är stolta över våra låga insamlings- och administrationskostnader. Vi vill hålla i örena, men utan att tumma på kvalitén. Vårt mål är att vara en så effektiv kanal som möjligt för dina gåvor.

90-konton

Erikshjälpen har ett 90-konto (ett plusgirokonto som börjar på 90). Därigenom granskas vi av Svensk Insamlingskontroll som beviljar 90-konton. Detta innebär en trygghet för givaren eftersom Svensk Insamlingskontroll bevakar att minst 75 procent av de insamlade medlen går till ändamålet. Erikshjälpen har som ambition att 85 procent av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.
Avtal med samarbetspartners
För varje hjälpinsats finns ett speciellt avtal mellan Erikshjälpen och samarbetsparten ute i fält. Avtalet reglerar hur pengarna ska användas och hur rapportering och revision ska gå till. Erikshjälpen följer hela tiden upp arbetet i projekten för att se att pengarna går dit de ska och används rätt. 

Fler kvalitetsmärkningar

Erikshjälpen är medlem i FRII, (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd), och är anslutna till R-företagen.