Hur vi arbetar

Fokus på tre områden

Rättighetsperspektivet genomsyrar alla Erikshjälpens utvecklingsinsatser. Påverkansarbete och opinionsbildning för barns rättigheter inkluderas i allt arbete. Att stärka kapaciteten hos de organisationer vi samarbetar med är också ett viktigt arbetsområde.
Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet och skydd.

Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i katastrofsituationer »

Där vi behövs mest

I första hand väljer vi att arbeta i länder och regioner där behovet är störst och närvaron av andra biståndsaktörer är begränsad.

Vi växer genom utveckling

Hos Erikshjälpen är utveckling viktigt, även i organisationen. Vi strävar alltid efter att bli bättre på vårt arbete och öka vår kompetens. För närvarande fokuserar vi på FN:s Barnkonvention och på att bli ännu bättre på att implementera den i det dagliga arbetet.
Genom samarbete med internationella organisationer och att vara en del i olika nätverk utvecklas vi också.

Child Protection Policy

I arbetet med att förverkliga barns rättigheter runt om i värl­den har Erikshjälpen en förpliktelse att verka för att skydda barn och förebygga övergrepp. Erikshjälpens styrelse antog i februari 2012 ”Child Protection Policy”. Denna policy hittar du här »

Läs mer om:
FN:s barnkonvention i korthet (PDF)

Stadgar_insamlingsstiftelsen_erikshjalpen.pdf

Foto: Pelle Wahlgren