Så når hjälpen fram

På Erikshjälpen är vi stolta över våra låga insamlingskonstnader. Men vi är samtidigt noga med att aldrig snåla när det gäller kvalitén i det vi gör.