Erikshjälpens katastrofarbete

Erikshjälpen har god beredskap för humanitära insatser i samband med katastrofer. Genom väl etablerade internationella kontakter kan vi nå stora områden och kan ofta vara med och förmedla hjälp på gräsrotsnivå.

Just nu gör vi katastrofinsatser i:

Etiopien
Svår torka har drabbat Etiopiens befolkning hårt. Vi delar ut mat och utsäde till särskilt utsatta familjer.

Libanon/Syrien
I Syrien arbetar vi för att ge barn utbildning i en trygg miljö. Vi finns också på plats i syriska flyktingläger i Libanon för att ge flyktingar bättre tillgång till hälsovård.

Indien
Nästan en fjärdedel av Indiens befolkning har drabbats av torka och vattenbrist. Just nu gör vi en insats för att hjälpa utsatta familjer på fötter igen. 

Sms:a Erik katastrof till 72 970 och skänk 100 kr eller skänk via vår gåvobutik »