Publicerad den 5 mar, 2015

Viktiga förändringar för barn i Kambodja

I Kambodja har Erikshjälpens partner KREDIT gjort en undersökning som visar många goda förändringar för barnen. Deras arbete med utbildning och undervisning i föräldraskap har gjort att barnen fått det bättre. Bland annat visar undersökningen att föräldrarna nu låter barnen få tid till lek.
– Det här är en intressant förändring. Vi i Sverige tar för givet att barn har tid för lek, men så är det inte för fattiga familjer i Kambodja, berättar Marianne Stattin Lundin, programkoordinator på Erikshjälpen.

På skolan finns ingen skollunch, utan barnen måste ta med sig eller köpa sig något att äta, och även ge lite pengar till läraren. Tack vare att många familjer nu fått en tryggare försörjning, och även förstår bättre hur barnen behöver tas om hand, får barnen nu med sig drygt 1 kr varje dag, till ris och till sin lärare.  

– Det är fler saker vi tar för givna och som inte är det för barnen i Kambodja. Skollunchen är en, men även att våga fråga sin lärare om man inte förstår på lektionen. Tidigare vågade bara hälften av eleverna göra det, nu säger drygt 85 procent av dem att de vågar be sin lärare om hjälp. En stor och viktig förändring som visar på ett viktigt påverkamsarbete. Vi är glada att kunna vara en del av det, avlutar Marianne Stattin Lundin.