Publicerad den 22 dec, 2015

Trygga hem för gatubarn i Uganda

Vi arbetar med att fånga upp och rehabilitera gatubarn i flera länder, däribland Uganda. Barnen får en trygg plats att vara på och kan komma till skolan. Målet är att barnen sedan ska återintegreras i sina familjer. I de fall där det finns problem i familjerna som inte går att lösa försöker man hitta familjehem.

Julius,13 år, vet inte vad en tryggt hem är. Han bodde tidigare med sina farföräldrar men blev ständigt misshandlad av sin alkoholiserade farfar. Nu lever han på gatan i Uganda och spenderar nätterna på toppen av en container i Masakas slum. 
Men Julius har inte gett upp hoppet om en bättre framtid.
- Jag skulle vilja gå i skolan. Jag har glömt mycket av det jag lärde mig. Men jag minns hur jag skriver mitt namn, säger han.

Foto: Julia Ekelund