Publicerad den 22 dec, 2015

Försörjning i Rumänien

I Rumänien arbetar vi för att romska familjer ska hitta sätt att försörja sig på så att barnen kan få en trygg uppväxt med tak över huvudet, mat i magen och skolgång.

Elisabeta är rom och är sedan en tid tillbaka anställd i klädföretaget Dece. 
När Elisabeta började jobba för Dece bodde hon och hennes fyra barn i ett litet lerhus utan rinnande vatten. Eftersom hennes man hade gått bort var hennes enda inkomst barnbidragen. Hon levde på den orimligt låga summan 200 svenska kronor per månad och berättar att det var en mycket svår tid. För Elisabetas familj har anställningen banat vägen för en hoppfull och ljus framtid.
- Anställningen förändrade mitt liv, säger Elisabeta.