Publicerad den 6 jul, 2015

Arbete för fler lärare gav resultat

En vanlig orsak till att barn inte får möjlighet att börja skolan är brist på lärare. I det avlägsna området Karimama i norra Benin har det länge rått akut lärarbrist. Men tack vare ett målmedvetet arbete har lärarnas närvaro blivit högre.

Erikshjälpen har, via en lokal samarbetsorganisation, jobbat på flera olika sätt för att lösa lärarbristen. Påverkansarbete har bedrivits på nationell nivå vilket lett till att fler lärare rekryterats och för att få lärarna att stanna har byborna hittat egna lösningar. Föräldraföreningar har odlat upp mark som gör att de fått lite extra inkomst att dryga ut de dåliga lärarlönerna med. Föräldrarna i en av byarna har även tillverkat tegelstenar som de kunnat bygga lärarbostäder av.

Erikshjälpen har också arbetat för att göra människorna i byarna medvetna om hur viktigt det är att barnen får gå i skolan. Vi har ordnat stormöten i olika byar för att prata om vikten av skolgång. Vi har också försökt påverka olika nyckelpersoner i byarna – och byggt upp små grupper med engagerade personer som brinner för skolfrågorna.

Det här arbetet har gett resultat. Nu är lärarnas närvaro i Karimama betydligt högre, vilket leder till att fler barn får gå i skolan.

Foto: Louise Grönmark