Publicerad den 1 dec, 2014

Aidsdrabbade kvinnor utvecklar småföretag

Kvinnorna i Nalala aids support group i staden Emali, Kenya, är öppna med sin sjukdom och upplever att stigmatiseringen av hiv/aids-drabbade har minskat. Genom arbetet i stödgruppen har alla kvinnorna nu en fast inkomst.

Stödgruppen startade 2012 och har åtta medlemmar. Tidigare var de nio, men en kvinna dog i våras. Att bli hiv-smittad i Kenya innebär ofta utfrysning från samhället och kvinnorna i stödgruppen träffas för att stötta varandra, dela bördor och glädjeämnen med varandra, samt kämpa mot utanförskapet. De vill skapa medvetenhet kring sjukdomen och gör bland annat hembesök hos familjer. Kvinnorna upplever att de nu inte är lika utsatta och stigmatiserade som tidigare.

Folket som bor i området är massajer och kamba, de bor i lerhyddor på landsbygden eller i den lilla staden Emali. Erikshjälpen verkar i området via samarbetsorganisationen Nalala som jobbar med självhjälpsgrupper, familjestöd och skolgång.
Tillsammans har kvinnorna i Nalala aids support group en odling, alldeles i Emalis utkant. I landen växer majs, kål, aubergine, paprika och bönor. Tre dagar i veckan, måndag, torsdag och lördag, träffas kvinnorna för att rensa och vattna i odlingarna. De sitter också ner och pratar om livet. Under tisdagar, onsdagar och fredagar har de sina olika, små grönsaksstånd öppna och säljer det de odlar. På söndagen vilar de.

Tack vare gruppens verksamhet har alla kvinnorna nu en fast inkomst. De kan också spara lite pengar på bankkonto. Inkomsterna gör stor skillnad, till exempel kan stödgruppmedlemmarna barn gå i skola.
– Att göra detta tillsammans – att odla, dela vardagen – gör oss starka. Vi har något viktigt att göra och kan försörja våra familjer, säger en av kvinnorna.

En del gruppmedlemmar har utvecklat nya affärsidéer och säljer även grillkol eller lite enkel mat. Någon har startat en skönhetssalong och en annan kvinna en liten bageriverksamhet. De små företagen har möjliggjorts av att gruppen sparar lite pengar varje månad, något de kallar merry-go-round. Medlemmarna kan sedan låna från gruppens medel till en låg ränta. Erikshjälpens samarbetsorganisation Nalala ger stödgruppen råd och utbildning så att kvinnorna kan utveckla sin verksamhet.

I framtiden vill kvinnorna driva en enkel bankverksamhet för att låna ut pengar till människor utanför stödgruppen. Räntan skulle ge ökade inkomster som de kan investera i sina företag eller barnens utbildning. Kvinnorna vill också utveckla sina odlingskunskaper. Vattenbrist är en stor utmaning och kvinnorna vill lära sig odla mer effektivt.