Hit går pengarna

Möt människorna du stöttar som fadder, givare och kund i våra butiker.

Hit går pengarna

Försörjning ger trygga hem i Rumänien

Försörjning ger trygga hem i Rumänien

I Rumänien arbetar vi för att romska familjer ska hitta sätt att försörja sig på så att barnen kan få en trygg uppväxt med tak över huvudet, mat i magen och skolgång.

2015-12-22

På flykt från Syrien

På flykt från Syrien

Vi jobbar i syriska flyktingläger Libanon. Där är vi med och ser till så att flyktingarnas tillvaro i det tillfälliga hemmet blir så dräglig som möjligt. Vi stöttar bland annat befintliga hälsocentraler som tillhandahåller livsviktig hälso- och sjukvård.

2015-12-22

Trygga hem för gatubarn i Uganda

Trygga hem för gatubarn i Uganda

Vi arbetar med att fånga upp och rehabilitera gatubarn i flera länder, däribland Uganda. Barnen får en trygg plats att vara på och kan komma till skolan.

2015-12-22

Yngsta dottern slapp bli könsstympad

Yngsta dottern slapp bli könsstympad

Det här är Maïmouna Samaké. Hon är ett bevis på att det går att ändra även djupt rotade seder.

2015-9-16

Arbete för fler lärare gav resultat

Arbete för fler lärare gav resultat

I Karimama, norra Benin, har det länge rått akut lärarbrist. Men Erikshjälpen har jobbat för att lösa problemet.

2015-7-6

Bollen är rund världen över

Bollen är rund världen över

Många barn gillar att sparka fotboll, och Erikshjälpen stöttar barns fritid och lek världen över. Från fotbollsskolor i Sverige till skolkupper i Kenya. Här kommer berättelser från några barn som gillar fotboll.

2015-6-30

Hjälp att bearbeta krigstrauma

Hjälp att bearbeta krigstrauma

– Sen drygt tre år tillbaka bor jag på ett läger för internflyktingar på grund av krigskonflikterna runtom min by. Här på centret har jag fått gå många olika kurser och fått lära mig om barns rättigheter och om vad som händer med barn som blir utsatta för våld, säger Shwe Kyi från Myanmar.

2015-5-5

Cementtank för vatten i Laos

Cementtank för vatten i Laos

Att jobba tillsammans med människorna för att hjälpa dem till bättre levnadsförhållanden, är det bästa sättet att jobba på, tror Erikshjälpen.

2015-3-30

Viktiga förändringar för barn i Kambodja

Viktiga förändringar för barn i Kambodja

I Kambodja har Erikshjälpens partner KREDIT gjort en undersökning som visar många goda förändringar för barnen.

2015-3-5

Aidsdrabbade kvinnor utvecklar småföretag

Aidsdrabbade kvinnor utvecklar småföretag

Kvinnorna i Nalala aids support group i staden Emali, Kenya, är öppna med sin sjukdom och upplever att stigmatiseringen av hiv/aids-drabbade har minskat. Genom arbetet i stödgruppen har alla kvinnorna nu en fast inkomst.

2014-12-1