Utbildning

”Alla barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis.”
Barnkonventionen, ur artikel 28

Erikshjälpen har ett starkt fokus på att så många barn som möjligt ska få chansen att gå i skolan. Barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid. Utbildning ger kunskap men bygger också självkänsla och framtidstro. Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt till utbildning och därmed möjlighet att utveckla både sin personlighet och sina färdigheter.

Erikshjälpen arbetar på många sätt för att göra detta möjligt. En viktig strategi är att påverka länder och regioner att ta sitt ansvar och erbjuda alla barn samma möjlighet till skolgång. Det ska inte spela någon roll om man är kille eller tjej, var man bor, vilken etnisk tillhörighet man har, om man har någon form av funktionsnedsättning eller vilka ekonomiska förhållanden man lever under. Barn som missat skolstarten ska också få en ny chans till utbildning.

Ibland behöver attityder förändras och föräldrar informeras om varför skolgång är så viktigt för barnen. Erikshjälpen arbetar också konkret med hjälp-till-självhjälp för att familjer ska få en regelbunden inkomst som gör det möjligt att sända barnen till skolan.

På vissa platser kan lärare och skolpersonal behöva vidareutbildas för att bättre kunna möta barnens behov. På andra håll bidrar vi med förbättrad infrastruktur för att göra undervisning möjlig. Vi driver inte egna skolor men stödjer och stärker lokala strukturer.

I Mali missar många barn sin skolstart – inte sällan på grund av fattigdom. Genom Erikshjälpens insatser hjälps dessa barn in i en ettårig intensivskola som gör det möjligt för dem att sedan slussas in i den ordinarie skolan.

Foto: Pelle Wahlgren