Frågor och svar - så kan du hjälpa flyktingar från Syrien

Hur skänker jag pengar?
Du kan skänka pengar på flera olika sätt:

  • Swisha till 900 92 83, märk med Syrien
  • Ge en gåva i Erikshjälpens gåvobutik.
  • Via Plusgiro: 90 09 28-3, märk gåvan Syrien
  • Via bankgiro Bg: 900-9283, märk gåvan Syrien
  • Eller stöd arbetet långsiktigt genom att bli månadsgivare


Vad gör Erikshjälpen för att hjälpa flyktingar?
Via samarbetsorganisationen Medair gör Erikshjälpen insatser i Libanon, som finns på plats i flyktingläger i Bekaadalen. Fokus ligger på humanitära insatser som att stärka befintliga hälsocentraler och ge flyktingar hjälp till vård.

Erikshjälpen har också ett samarbete med ADRA Syrien genom ADRA Sverige för att ge barn som är kvar inne i Syrien utbildning i en trygg miljö. I projektet ingår också att fortbilda lärare i hur de kan ge psykosocialt stöd till eleverna och hygienupplysning. Förhoppningen är att det ska förebygga konflikter och posttraumatisk stress hos barnen.

Jag vill hjälpa flyktingar i Sverige, kan jag få hjälp från er?
Vill du, din förening eller församling göra en insats kan ni ansöka om hjälp från Erikshjälpen. Vi kan vara bollplank, bistå med kunskap eller ge ekonomiskt bidrag. Läs mer här!

Jag vill göra en egen insamling, hur gör jag?
Här hittar du tips och kan läsa om hur du gör 

Har ni en speciell insamling av kläder till flyktingarna?
Erikshjälpen samarbetar med Human Bridge som alltid tar emot kläder i sina gröna insamlingsboxar. Kläderna skickas sedan antingen som bistånd dit behoven är stora eller går till försäljning för att finansiera biståndsinsatser. Tyvärr kan Human Bridge inte av praktiska skäl ta emot material som specifikt skickas till syriska och irakiska flyktingar, men Human Bridge har i flera sändningar bidragit med kläder och andra saker till flyktingarna.