Syrien

Det långdragna kriget har drabbat Syriens befolkning hårt. Förödelsen i landet är enorm. Många av landets skolor har förstörts och det finns barn som inte gått i skolan på 4-5 år. Dessa barn löper stor risk att tvingas arbeta, bli bortgifta eller utsättas för olika typer av övergrepp.

I samarbete med ADRA Syrien genom ADRA Sverige arbetar Erikshjälpen i Syrien för att ge barn utbildning i en trygg miljö. I projektet ingår också att fortbilda lärare i hur de kan ge psykosocialt stöd till eleverna och hygienupplysning. Förhoppningen är att det ska förebygga konflikter och posttraumatisk stress hos barnen.

Erikshjälpen arbetar också i flyktingläger i grannlandet Libanon genom organisationen Medair. Det är svårt för människorna i flyktinglägren att få tillgång till hälsovård och de hälsocenter som finns tillgängliga har också svårt att klara trycket av den ökande befolkningen. Därför har Medair personal på plats som arbetar med att se behoven både bland flyktingar och utsatta Libaneser. Genom stöd till sju hälsocentraler och uppsökande arbete hjälper de människor att få det stöd och den vård de behöver. De arbetar också för att stärka dessa hälsocentraler så att de bättre kan ta emot dem som behöver hjälp.

Se gärna en film om vårt arbete i Libanon här nedanför.

Du måste installera Adobe Flash Player för att visa detta innehåll.

 
Utöver insatser i Libanon har Erikshjälpen i samarbete med Human Bridge och Läkarmissionen sänt materialbistånd till Ungern, Serbien och Grekland. Det handlar om kläder, skor, filtar, sjukvårdsmaterial och annat som efterfrågas på platsen dit sändningen ska.

Foto: Medair/Megan Fraga