Utsatta EU-medborgare i Sverige

Många människor söker sig till Sverige i hopp om att skapa förutsättning för ett bättre liv. De allra mest utsatta är romer från Bulgarien och Rumänien. Mot bakgrund av denna utsatthet och nöd blir samverkan mellan det offentliga och det civila samhället helt nödvändig.
Erikshjälpen arbetar på flera olika plan för att både skapa samverkan i arbetet i Sverige, och för att stärka romer i Rumänien.