Träning för microlån

Små microlån kan hjälpa fattiga familjer att komma ur sin utsatta situation.
Men först gäller det att ha kunskap om hur pengarna ska användas.

Därför arbetar Erikshjälpen med att fattiga ska få utbildning och träning i hur de ska tänka och planera sin affärsverksamhet så att den verkligen ger vinst.

I Kambodja är vår samarbetspartner organisationen KREDIT.
De ger inte bara människor finansiell träning, utan anordnar även kurser i hur man kan odla eller föda upp djur på ett mer effektivt sätt, samt - givetvis - hur man bäst tar hand om sina barn.

Arbetet kommer barnen till del på flera sätt. Mammas nya affärsverksamhet ger en vinst som gör att de kan gå i skolan, och hon får samtidigt lära sig hur hon bättre stöttar och coachar sina barn i deras utbildning.

Genom träningen kan lånen verkligen hjälpa de allra fattigaste att få ett förändrat liv.