Barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning göms undan, får inte gå i skolan och ses som mindre värda. Med information, hjälpmedel och rehabilitering kan liv och samhällen förändras.

I många samhällen anses inte barn med funktionsnedsättning lika mycket värda som andra barn. När ett barn föds med funktionsnedsättning i Vitryssland uppmanas föräldrarna ofta att överge det. Barnet får i stället växa upp på institution tillsammans med hundratals andra barn och får kanske aldrig mer träffa sin familj.

Erikshjälpen arbetar för att förändra attityder hos politiker, vårdpersonal och befolkningen i stort. Barnen får också rehabilitering samt hjälp med att få hjälpmedel som exempelvis rullstolar, skrivmaskiner för synskadade och gåstolar.

I Tanzania arbetar Erikshjälpen för att barn med funktionsnedsättning, exempelvis albinism, ska kunna gå i skolan och få hjälp och stöd. I speciella barnråd får de också vara med och tycka till om sin situation och om samhället i stort.

Denna gåva stöttar barn i Vitryssland och Tanzania.