Intensivskola

Intensivskolan - eller Speed Schools - ger barn som inte kunnat börja skolan tidigare, en chans att läsa i kapp sina kamrater.

Bristen på skolgång kan bero på fattigdom, att barnen måste hjälpa till med försörjningen, passa sina småsyskon eller sköta djuren. Många flickor nekas skolgång till förmån för sina bröder.
På nio månader läser eleverna i intensivskolan – som är gratis – i fatt sina kamrater och kan sedan börja i den ordinarie skolans fjärde klass.

Ett lärarteam kommer till en by och samlar ihop alla de barn mellan åtta och tolv år som inte går i skolan.

Byn står för skollokalen och lärarteamet har med sig skolbänkar, böcker och annat skolmaterial som behövs. Pedagogiken i intensivskolan bygger på små klasser och att undervisningen initieras på barnens modersmål.

För 150 kronor ger du ett barn i Mali en månads skolgång.