Alla barn är viktiga Bok

Barnbok om att vara flykting och ensam 

Av Charlotta Jeppsson, Benny Berlin och Agneta Almqvist

Alm 22 är en saga om en fågel som kraschlandar under en alm. På platsen dit han har kommit pratar fåglarna ett språk han inte förstår och ser ut på ett annat sätt än han själv. Berättelsen handlar om hur det kan kännas när man kommer ensam som flykting till ett nytt land. Boken grundar sig på artikel 22 i barnkonventionen och en skiva med tillhörande sånger medföljer.

Boken är en del i projektet ”Alla barn är viktiga” som arbetar för barns rättigheter. Genom sång, musik och kreativitet vill vi inspirera pedagoger och barn till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad barnkonventionen kan betyda i vardagen. Sång- och bokmaterialet är egenproducerat och sångerna sjungs av barn. Materialet från Alla barn är viktiga riktar sig till barn i förskoleålder upp till och med årskurs 3.


Pris för bok: 150 kr (inklusive frakt)