Barn i Sverige

Erikshjälpen har ett utbrett arbete för barn i Sverige.
Vi stödjer bland annat Nordens enda barnhospice – Lilla Erstagården som drivs av Ersta Diakoni. Här får barn i livets slutskede den vård de behöver, liksom att deras familjer får stöd.
Vi arbetar för en bättre fritid bland annat genom Fotball for all och samarbeten med fritidsgårdar.

Läs mer om Erikshjälpens arbete i Sverige »