Alla barn är viktiga

  

Genom sång, musik och kreativitet vill projektet ”Alla barn är viktiga” inspirera pedagoger och barn i förskoleåldern upp till årskurs 5 till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad barnkonventionen kan betyda i vardagen.
Läs mer om Alla barn är viktiga »