Som barnläkare i Nepal

Att komma som svensk barnläkare till Okhaldhungasjukhuset är omvälvande. Diagnoserna bland barnen är många samma som hemma, med mycket infektioner som lunginflammationer, gastroenterit (magsjuka) med intorkning, men många patienter är väldigt medtagna och dåliga när de väl kommer till sjukhuset, dels beroende på de långa rese/vandrings-avstånden och dels beroende på att många är undernärda innan och därför inte har lika stora resurser att klara upp en allvarlig infektion. Det finns ju andra mer tropiska sjukdomar här, som vi sällan ser hemma i Sverige som man måste tänka på. 

Klicka här för att läsa det.