Publicerad den 22 nov, 2012

Skolsköterskor i Kenya

Skandinaviska Läkarbanken har tillsammans med Erikshjälpen och Rafiki skickat två skolsjuksköterskor till Kenya för att arbeta tillsammans med en klinik och en skola för att utveckla skolhälsovården.

Ingmarie Bondesson och Carin Kallhed-Arvidsson har spenderat fyra veckor i Emali för att jobba med kollegor på kliniken och skolan där nere. Deras uppgift har varit att dela med sig av sina egna kunskaper om målsättningar och arbetssätt för skolsjuksköterskor i Sverige och diskutera vad man kan lära sig av varandra. Särskilt fokus låg på förebyggande arbete, så som kontroll av barnens syn och av hörsel.  

Carin sammanfattar sina upplevelser så här:
– Att resa till ett fattigt område där människorna varje dag kämpar för att få mat för dagen är både skrämmande och ledsamt. Men att träffa alla människor som försöker hjälpa är otroligt starkt. Personalen på Nalaalakliniken som så positivt tagit emot oss och visat så mycket intresse att lära sig om förebyggande hälsokontroller. Att sedan få åka med de 5 barn som hade allra svåraste besvär till sjukhuset i Nairobi tre timmar bort och där följa barnen till optiker och ögonläkare kändes så fantastiskt.

Barnen Carin och Ingmarie träffade var i åldrarna 7 till 16 år och Carin berättar att ingen av dem hade varit på hälsokontroll eller kontrollerat synen tidigare.    
− Två av barnen fick glasögon och tre fick behandlingar för infektioner och allergier. Tyvärr var synen hos den äldsta pojken redan förstörd, ingen hjälp fanns att få. Han var blind på ett öga och hade bara 20 % syn på det andra. När jag frågade om hans chanser här i livet fick jag till svar att människor med handikapp är dömda till ett liv i missär. Bara om man har en sponsor kan livet bli drägligt! Jag kan få en så tung känsla i bröstet så det knappt går att andas när jag tänker på denna pojke och alla andra fattiga föräldralösa barn som är så beroende av att någon kan hjälpa. Ett stort tack till Erikshjälpen, Rafiki och Läkarbanken som gjort mitt och Ingmaries uppdrag möjligt.

Det går också att läsa Karins blogg »