Publicerad den 10 nov, 2014

Ögonläkare på uppdrag i Kenya

Ögonläkarna Lena och Lennart Bäckman är ute på för Skandinaviska Läkarbanken uppdrag i Västra Kenya. Läs om deras upplevelser här.

Jambo!
Vi har nu varit ute i drygt 3 veckor på vårt första uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken, på Friends Church Sabatia Eye Hospital i västra Kenya. Sjukhuset är en ”non profit” organisation som startades 1996, eftersom det då helt saknades basal ögonsjukvård i västra Kenya. I ett inhägnat område finns mottagning, optiker, vårdavdelning, operationsavdelning, samt kök, matsal, administration och flera bostäder och gästhus.

Vårt jobb har mest varit på ögonmottagningen ”the Clinic”, som är öppen utan tidsbeställning alla vardagar. De flesta patienter pratar nästan bara Swahili, men sköterskorna tolkar för oss. Mycket ögonskador ser vi, även bland barnen. Pinne eller vasst föremål i ögat är tyvärr inte ovanligt, eftersom barnen ofta lämnas att leka med varandra utan vuxna i närheten. Även fula infektioner och tumörer förekommer.

Tre gånger har vi varit på ”Eye Camps”, då vi två ögonläkare, två s.k. Clinical Officers och ytterligare ett tiotal personal åker iväg till platser där inte vård finns att få, lår upp tält för genomföra undersökningar till mycket billig penning. Där är ficklampan det viktigaste instrumentet. Vi hittar många patienter med avancerad gråstarr, som transporteras tillbaka till Sabatia för gratis operation följande dag. Många söker dock också för enklare ögonbesvär som klåda och tårflöde. Några behöver bara läsglasögon. Mella 250 och 450 patienter har vi haft på dessa söndagscamps. Vi har även besökt två skolor för svårt synhandikappade barn.

Några gråstarroperationer och ögontrycksänkande glaukomoperationer har vi gjort. Sjukhuset har för närvarande två ögonläkare, som har som mål att bygga upp ett barnögoncentrum med narkospersonal. Man gör redan nu de flesta ögonoperationerna på barn i västra Kenya. Dessutom finns tre rutinerade Clinical Officers, som opererar grå starr med en annan operationsteknik än vi gör i Sverige.

Här bland den fattigare delen av befolkningen uteblir patienten ofta från planerade kontroller. Sjukhuset har knappa resurser, och man blir imponerad av vilka avancerade ingrepp, som ändå utförs.

För oss är detta en helt fantastisk upplevelse. Att ge av sin tid för att vara med och hjälpa har gett oss så mycket tillbaka.

Varma hälsningar från Lena och Lennart Bäckman
Sabatia Eye Hospital / vanligtvis Norrköping