Publicerad den 9 feb, 2015

Monica tränar studenter i Aira

Monica Rosén är barnmorska och utbildar studenter vid barnmorskeskolan i Airasjukhuset i Etiopien. Monica kom till sjukhuset i mitten av januari och skall stanna till början på april. Så här skriver hon hem om vad hon gör:

Den senaste veckan har varit intensiv med många föreläsningar, diskussionsgrupper diverse övningar och praktiska övningar i demonstrationsrummet. Det är den normala förlossningen vi tränat och AMTSL, Active management of third stage of labour.

Till vår hjälp har vi använt den docka med placenta och det kvinnliga bäcken jag donerat till skolan. Jag har även gjort en konstgjord placenta med hinnor och den blev riktigt bra och trovärdig att använda vid våra övningar. Jag spelade in lite videos när de övar och de hade riktigt kul och jag tycker att de gör stora framsteg - både teoretiskt och praktiskt - men det finns så mycket kvar att lära ut. För att veta var de står kommer jag inleda nästa vecka med ett posttest över det normala födandet och om de ej gjort framsteg så får jag väl repetera det hela.

Höjdpunkten på förra veckan var när vi hade frågesport. Studenterna fick svara på sanna och falska påståenden. Det blev vilda tjut då jag kastade ut karameller vid rätt svar. Den övningen vill de ha igen sa de!

Men jag har lite svårt att finna min roll när studenterna gör praktik på avdelningen. Jag skall ju handleda studenterna, men då blir språksvårigheterna väldigt tydliga. Eftersom jag inte förstår språket kan jag inte kommunicera med patienterna och förstår inte när studenterna och patienten pratar. Samtidigt verkar personalen tro att jag skall stödja dem och ta hand om patienter. Det skapar en viss förvirring. Avdelningen skulle också behöva en barnmorska som kunde handleda och undervisa personalen för det finns många brister i vården och mycket som kan utvecklas. Men nu är jag här för studenterna.
Ibland är det dock svårt, till exempel om en post-partum hemorrhage (stor blödning) inträffar kan jag inte bara stå där utan jag måste ju hjälpa till. I dag var det en sådan dag och kvinnan överlevde men då hon höll på att få en medicinsk chock och fortsatte blöda, då ingrep jag såklart!

En glad nyhet är att eleverna som hade 14 i medelvärde efter pre-test nu hade 21 i medelvärde, högsta poäng var 30 möjliga så det var ju jättebra. Där är 4 elever (de är inte bra på engelska) som drar ner värdet annars var det många runt 26-28 och det är ju fantastiskt bra. Mergersa var stolt och jag också. Nu går jag vidare från det normala födandet till komplicerade förlossningar med start nästa vecka. Det blir kul för då blir det mycket praktiska övningar i demonstrationsrummet.