Publicerad den 19 dec, 2016

Lokala kvinnor en del av lösningen i Bangladesh

Sjuksköterskan Frida Aronsson har, på uppdrag av Skandinaviska Läkarbanken, under några år följt och varit rådgivare till ett hälsoprojekt i Bangladesh som stöds av Erikshjälpen. Kvinnliga volontärer har fått kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor som de sprider till andra familjer i ett mycket utsatt område. Här nedan beskriver Frida projektets målsättning och hur det har utvecklats under åren samt hennes egen roll som utvärderare. 

 


 

Det är först på planet från Istanbul till Göteborg som jag blir pinsamt uppmärksammad på doftmolnet av mögellukt som omger mig. Det måste vara den uppenbara kontrasten till alla fräscha semesterresenärer som gör lukten så uppenbar. Även om mögellukten hänger sig kvar onödigt länge så biter sig ändå alla fantastiska minnen, upplevelser, människor och omgivningar kvar ännu längre. För tredje gången är jag nu på väg hem efter ett uppdrag i Bangladesh på uppdrag av Läkarbanken och Erikshjälpen. Denna resa på tre veckor har varit något kortare än tidigare resor.

Mitt uppdrag har varit att bedöma det arbete som den lokala organisationen Friendship bedriver bland befolkningen på nomadöarna i floden Jamuna. Befolkningen som bor här, ca 6 miljoner, lever på öar som stiger och sjunker med mer eller mindre jämna mellanrum (ca 1-20 år) vilket tvingar dem att flytta runt från ena ön till den andra och ta med sig det de äger mellan öarna. På grund av dessa extrema naturförhållanden så finns det ingen anledning att bygga fasta strukturer/byggnader och regeringen i landet har därför i stort sett ingen verksamhet som de normalt har bland befolkningen – skola, sjukvård m.m. Den logistiska utmaningen är helt enkelt för stor. Av denna anledning började Friendship att engagera sig i området och dess befolkning genom att placera en sjukhusbåt i området. På båten finns läkare och annan sjukvårdspersonal och de kan ta emot patienter på mottagning men det finns även möjlighet att göra mindre operativa ingrepp. Båten lägger till vid en ö några månader för sedan flytta till nästa ö.

Behovet av hälso- och sjukvård blev då uppenbart och ytterligare en aktivitet startades i form av mobila vårdcentraler som består av paramedics som besöker varje ö en gång/månad. Dessutom erbjöd man sig även att ansvara för logistiken för den nationella vaccinationen, EPI, så att regeringen kunde utföra sina vaccinationer även här. De som är svårt sjuka remitteras till sjukhusbåten eller till inrättningar på fastlandet. När jag åkte ut första gången så var det för att utvärdera deras tredje, och i personalmässigt mätt största, aktivitet – Friendship Community Medic Aide (FCM). Okunskapen vad gäller hygien, förebyggande av sjukdomar, normal utveckling bland tonåringar, hur man ska ta hand om sig under graviditet, hur man tar hand om nyfödda barn m.m. var stor och därmed en starkt bidragande orsak till det dåliga hälsostatuset och mödra- och barnadödligheten bland befolkningen. För att bemöta detta valdes gifta kvinnor ut bland befolkningen på öarna, på stora öar valdes flera kvinnor ut, och dessa fick därefter under 5 dagar utbildning i grundläggande hälsa, prevention av sjukdomar, family planning, nutrition m.m. Deras uppgift blev sen att varje vecka ordna informationsmöten med deras upptagningsområde och prata om dessa olika ämnen. De skulle även kunna erbjuda lättare rådgivning och sälja vissa mediciner. Detta projektet inleddes 2008 och har visat sig vara ett mycket lyckat drag. FCMs och även befolkningen på öarna berättar gärna om hur barnadödligheten och mödradödligheten har minskat drastiskt sedan de lärt sig att vara uppmärksamma på riskfaktorer och på hur man tar hand om sig och sitt nyfödda barn. Även diarréfallen minskar.

Möte med lokal grupp kvinnor

När jag var på mitt första besök 2012 såg vi att det fanns en hel del utmaningar och förbättringsområden. Sedan dess har Friendship och deras verksamhet gjort fantastiska framsteg och det är en sann glädje att besöka dessa aktiviteter nu. Visst kvarstår möjligheter till ytterligare förbättringar och de logistiska utmaningarna finns kvar men projektet drivs av ett mycket engagerat och kompetent team som ständigt jobbar med kvalitetsförbättring, både vad gäller deras aktiviteter bland befolkningen men även med deras egna verksamhet som utbildning och dokumentation. Man har även utvecklat ett alldeles eget system i smartphones, där kvinnorna (FCMs) på öarna kan fråga deras patienter vissa frågor, knappa in svaren i appen i mobilen och därefter få rådgivning och när det behövs läkemedelsrecept från en läkare som är baserad i Dhaka. Från att inte haft någon tillgång alls till ens grundläggande hälsovård kan alltså befolkningen på öarna nu inom max 15 min sättas i kontakt med en läkare!

Deras aktiviteter med Friendship Community Medic Aide har även stärkt kvinnornas ställning stort och de är välrespekterade i byn och får även möjlighet att bidra ekonomiskt till hushållet. Samtidigt pågår ständigt arbete från organisationens sida att uppmärksamma regeringen på befolkningen här och på deras ansvar som regering att även leverera vård och utbildning m.m. till dessa. Liten bit i taget jobbar de, vilket är helt rätt väg att gå, för att skapa en långsiktighet i projektet och för befolkningen på öarna.

Förutom aktiviteterna riktade mot hälsa bedriver även Friendship via Erikshjälpen skolprojekt och ett projekt som kallas för Good Governance, som jobbar med awareness bland befolkningen och som ger befolkningen kunskap om deras rättigheter och ger de kraft att kräva det de har rätt till.

Det är verkligen en förmån att få vara en liten del av detta projekt, eller kanske mer att få vara med och på nära håll se ett väldigt bra initiativ för att nå ut till svårnådd befolkning och se dess positiva effekter. Dessutom är det en unik och otroligt vacker omgivning och natur som jag får uppleva. Att få puttra fram på floden på de små båtarna är väldigt rogivande, att möta alla härliga människor på öarna, att möta de härliga och hängivna kvinnorna som jobbar som FCMs och som brinner för deras befolkning. Samtidigt vet jag att denna lugna vackra flod är den som dödar många människor varje år, som gör många hemlösa och fattiga och som på några timmar förändrar hela geografin i området genom att slita sönder öar. Bangladesh är verkligen ett land fullt av kontraster och det är omöjligt att åka dit utan att bli berörd på många plan. 

/Frida Aronsson

Frida i båt på floden