Ursäkta röran - Vi bygger om!

Erikshjalpen.se håller på att få sig en grundlig renovering. Under ett par dagar kommer webbplatsen att blanda nya och gamla sidor. Tack för ert överseende!

Lennart åkte till Haiti efter jordbävningen

lennart-sjoholm-lakarbanken.jpgLennart Sjöholm är överläkare inom barnkirurgi vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. I början av 2010 besökte han Haiti och huvudstaden Port-au-Prince där han ingick i ett svenskt läkarteam. Erikshjälpen har tagit det ekonomiska ansvaret för Lennarts insats och även försett teamet med mediciner och sjukvårdsmaterial.

Hur har du haft det?
– Arbetet har gått bra. Ett första sjukvårdsteam hade redan varit på plats och skapat en fantastisk ordning utifrån det kaos som rådde när de först kom dit. Nu fungerade flödet av patienter vilket bidrog till att skadade och sjuka fick hjälp fortare. Det gjorde också att vi läkare och sjuksköterskor kunde arbeta effektivt och ta hand om patienterna i rätt ordning.

Båda läkarteamen har arbetat hårt och välplanerat och som följd har alla våra patienter överlevt.

Vad var ditt första intryck av staden?
– Det var hur oerhört raserat allt var. Överallt låg det människor och överallt, på varje liten plätt, var tält uppsatta. Många har ju blivit hemlösa och många vågar heller inte gå in i sina hus av rädsla för nya skalv eller för att husen riskerar att rasa samman.

– Något som var påtagligt var frånvaron av grävskopor. Människor fick söka sig fram i rasmassorna med hackor och spadar. Efter tsunamin i Thailand var det fullt av grävskopor överallt som underlättade sökandet och röjandet. Här flyttas varje sten för hand.

Vad kunde ni uträtta?
– Vi hade stor fördel av att vi kom som ett färdigt team bestående av läkare, narkos-, operations- och intensivvårdssköterskor och dessutom en logistiker som skötte all hantering av mat och material åt oss. Det gjorde att vi kunde arbeta effektivt från första stund.

– Många patienter hade svåra kläm- och krosskador. Många hade redan blivit amputerade men led av svåra infektioner och varbildningar som är dödliga om de inte tas om hand. En del behövde hudtransplantationer. Vi hade också patienter med vanliga sjukdomar som lunginflammation och annat som också kräver behandling.

Vilken hjälp behövs nu?
– Nu är behovet stort av kryckor och rullstolar. De som kan måste upp på benen och få påbörja sin rehabilitering. Erikshjälpen sänder kontinuerligt sådant material och det är väldigt värdefullt. Det är en insats som definitivt är värd att stödja.

kryckor.jpg

 

 

 

– Det känns meningsfullt att få hjälpa till, säger Rune Wirefeldt från Mariannelund. Han är en av alla frivilliga som hjälper till att packa förnödenheter som skickas från Holsbybrunn till Haiti.
Foto: Monica Samuelsson

 

 

 

 

 

 

Hur mår du själv efter en sådan här resa?
– Jag är trött men för övrigt mår jag bra. Jag har klarat mig från sjukdomar. En sådan här resa gör djupa intryck men det hade jag räknat med. Att möta människor som varit med om trauman av det här slaget tar tag i hjärtat.

 

Februari 2010

Text: Monica Samuelsson