Publicerad den 12 aug, 2014

Layla åkte som trainee till Kenya

Layla Mirzaei, ST-läkare från Skövde, har nyligen varit på ett trainee uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken och hon skriver så här som sin erfarenhet. Det här är hennes berättelse.

– Redan innan resan kom jag i kontakt med min handledare Dr Terje Nord. Dr Nord hade varit på Mutomo Mission Hospital två gånger tidigare och även tjänstgjort flertalet andra gånger i andra låginkomstländer vilket kändes väldigt värdefullt och tryggt. Jag fick också bra information och snabba svar på mina frågor från Läkarbankens koordinatörer.

Arbetet på Mutomo Mission Hospital
Teamet arbetade oftast 6 dagar i veckan mellan klockan 8.15 och 17. Dagen började med morgonmöte och jourrapport. Avdelningarna rondas vanligtvis mån-ons-fre men Layla och Dr Nord rondade kirurgpatienterna (vuxen- och barnavdelningen) varje dag och även förlossningen beroende på om Dr Amollo, läkaren vid sjukhsuet, var i tjänst eller inte.
– I början rondade jag och Dr Nord patienterna tillsammans men efter ungefär två veckor fick jag ta mer ansvar och ronda mer självständigt. Dr Nord fanns alltid ett telefonsamtal bort när man behövde råd eller hjälp med något. Efter rondarbetet började vi arbetet på Minor Theatre, som motsvarar en akutsal där akuta konsultationer och behandlingar utfördes. På Minor Theatre utfördes även de behandlingar som inte kunde göras ”bedside” på de inneliggande patienterna. Allt från korta konsultationer till gipsbehandlingar, sårrevisoner, delhudstransplantationer och skrapningar efter missfall utfördes på Minor Theatre.
Större operationer såsom laparotomier och kejsarsnitt gjordes på operationssalen, Major Theatre.

Sjukdomspanoramat
De vanligaste patientfallen var trauman med ortopediska skador som följd. Väldigt mycket frakturer. Näst vanligast var infektioner i form av abscesser, nekrotiska sår efter ormbett och infektioner sekundärt till HIV. Av de patienter som sökte var väldigt många även obstetriska fall. Allt från normala förlossningar till komplicerade sådana. Majoriteten av de akuta operationer som utfördes under traineetid var kejsarsnitt.

Många patienter sökte sent i sjukdomsförloppet. Flera hade gått med avancerade tumörsjukdomar länge och sökte i sent palliativ fas. Av dem hade många sökt upprepade gånger hos en Mghanga (Medicinman) innan.
– De patienter som tyvärr dog under vårdtiden diskuterades alltid och journalfördes i en ”morbiditetsbok” varje morgonmöte. I samband med detta fick man då en chans att lära sig något av varje fall.

Samarbete med sjukhusledningen
– Vi hade mest kontakt med sjukhusets ställföreträdande Matron Mary Mbiti, en duktig och mycket engagerad barnmorska med anestesikunskaper. Vi kunde alltid vända oss till henne när man upplevde att något inte fungerade i verksamheten. Vi fick alltid hjälp i våra försök att förbättra vården för patienterna.

Samarbete med övrig personal på sjukhuset
Samarbete skedde med personalen på Minor och Major Theatre.
– De var alla väldigt duktiga och hjälpsamma. Vi hade dessutom ett väldigt bra samarbete med barnmorskorna som har en stor erfarenhet och var till stor hjälp för oss med begränsad kunskap inom förlossningsvården.
– Sjuksköterskorna på övrig avdelningar var mycket belastade och initialt upplevde jag att de inte tog våra ordinationer på allvar och gjorde som de ville. Men jag tror mycket berodde på just den höga arbetsbelastning de hade. Många sjuka patienter och få sjuksköterskor.

Nattetid fanns på kirurg/medicin avdelningen en sjuksköterska som ensam skulle ta hand om ca 30 svårt sjuka patienter. Nyopererade, septiska och palliativa patienter.
– Man förstår att det inte är helt patientsäkert. Det hände att jag gick till avdelningen sent på kvällen trots att jag inte var jour för att kontrollera våra postoperativa patienter.

Utbildningsvärde
– Jag är väldigt tacksam och glad för att jag fick chansen att åka på detta uppdrag. Det har varit ett väldigt lärorikt utbyte. Jag har fått lära mig mycket och jag hoppas också att jag har kunnat bidra med kunskap till personalen på sjukhuset i Mutomo. Jag hade fantastisk back-up med handledare som Dr Nord. Vi hade många medicinska och utvecklande diskussioner. Av stort värde var också det faktum att jag hade lärt mig utföra kejsarsnitt hemma i Sverige innan uppdraget. Jag har rekommenderat många ST- och specialistkollegor att söka och åka på uppdrag i Skandinaviska Läkarbankens regi. Man får en chans att göra något gott och samtidigt utvecklas själv.