Publicerad den 27 maj, 2015

Kvinnors situation i Liberia

Margareta Sidenvall, gynekolog, har under många år haft uppdrag vid Phebesjukhuset i Liberia, först för Lutherhjälpen och sedan för Skandinaviska Läkarbanken.

Hon ville ta reda på hur kvinnorna haft det under det långa inbördeskrig som pågick i landet mellan åren 1989 och 203. Det ledde till en undersökning där 16 sjuksköterskeelever intervjuade mer än 1300 kvinnor om de trauman, speciellt sexuellt våld, som kvinnorna varit utsatta för. Margareta har nu sammanställt materialet till en bok som också tar upp hur kvinnor kunnat gå vidare efter det de upplevt och hur de har det idag. Boken, som heter ”A women’s Body becomes a Field of Battle”, kan du ladda ner här.