Publicerad den 20 mar, 2015

Hur stödja inom psykiatriområdet

Hans Olsson har som psykiatriker varit vid Mchukwisjukhuset i Tanzania för att se hur man skulle kunna stödja Mchukwisjukhuset och andra liknande sjukhus inom psykiatriområdet.  Här rapporterar han om det i Läkartidningen »