Att åka ut som trainee

Varje år gör Skandinaviska Läkarbanken det möjligt för 3-5 AT eller ST läkare att som trainee få auskultera under en sexveckorsperiod vid Läkarbankens verksamhet. En trainee åker då ut till ett av våra samarbetssjukhus tillsammans med en specialist från Läkarbanken som fungerar som mentor/handledare. Traineen får ta del av den ordinarie verksamheten på sjukhuset och får en inblick i det sjukdomspanorama som finns. Skandinaviska Läkarbanken betalar resa, bostad, visum, försäkring samt kostnader för läkarlicens i landet. Kostnader för mat svarar traineen själv för.

Uttagning görs en gång om året, ansökan skall skickas till Läkarbanken före sista juni, uttagning kommer att göras under sommaren och vara klar till 15 september. Efter det datumet tillskrivs samtliga sökande för besked om de antagits eller inte. De 3-5 personer som tas ut som trainees kommer att erbjudas plats under nästkommande år. Trainees som tagits ut matchas då med en av de läkare som är schemalagda för att åka ut på uppdrag.
Många är intresserade av traineeverksamheten och om du vill ansöka skall du skriva ett motivationsbrev, skicka med ett CV samt fylla i anmälningsblanketten som finns länkad här nedan, före slutet av juni.

Det finns dessutom möjligheter för de läkare som är inskrivna i Skandinaviska Läkarbankens register att vid vissa tillfällen ta med ”sin ST-läkare” på ett uppdrag. Vi vill då ha en ansökan från traineen, som ovan och ett brev från handledaren. Antalet platser är dock begränsade så kontakta först kansliet för mer information om denna möjlighet.

Fyll i anmälningsblanketten »

Skicka den till:
Skandinaviska Läkarbanken
Box 1
570 15 Holsbybrunn