Skandinaviska Läkarbankens styrelse

Skandinaviska Läkarbankens styrelse drar upp riktlinjerna för föreningens aktiviteter. Ordförande och resten av styrelsen väljs av årsmötet. För närvarande består den av 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Här nedan kan du läsa mer om styrelseledamöterna och varför de är engagerade inom Läkarbanken.

slb_styrelse_lennart_sjoholm.jpgLennart Sjöholmär ordförande för styrelsen. Barnkirurg från Öckerö, är gift med Carin och har tre vuxna barn och åtta barnbarn. Lennart arbetade fram till sin pensionering som överläkare på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Han har arbetat på missionssjukhus sammantaget fyra år i Tanzania och Etiopien och har också ingått i specialteam vid katastrofer bland annat vid tsunamin i Thailand och jordbävningen i Haiti. Lennart Sjöholm har dessutom utarbetat undervisningsmaterial och instruktionsfilmer kring operationsteknik och nytänkande inom obstetrik och fistelkirurgi för nationell personal och för nordiska läkare på uppdrag för Läkarbanken.

Lennart Sjöholm har sedan år 2001 varit ordförande i styrelsen för Skandinaviska Läkarbanken. Läkarbankens grundare Lars Braw frågade tidigt Lennart Sjöholm om han ville vara med och se till att fattiga, sjuka och skadade människor i U-länder - som det kallades vid den tiden - får den hjälp de behöver och i ett rättviseperspektiv har rätt till. Sjöholm gav ett jakande svar och blev ledamot i styrelsen redan år 1991.
–Från början gällde uppdraget att få så många nordiska läkare som möjligt att själva hjälpa så många som möjligt. Idag vill vi också utbilda så många nationella läkare och sjuksköterskor som möjligt för att dessa sedan ska kunna vidarebefordra kunskap och erfarenheter till andra medarbetare. På så sätt kan vi få spridning på den dubbla uppgiften att hjälpa och att skicka kunskapen vidare.
E-post: lennart@ckfamily.net 

 


 

slb_styrelse_roland_nillsfolk.jpgRoland Nissfolk bor i Vetlanda, är gift med Eva och har fyra barn. Roland jobbar som programkoordinator på Erikshjälpen men har tidigare arbetat såväl inom byggbranschen som inom svensk Pingstmissions byggprojekt i Rwanda ett par år på 1980-talet och sedan som projektledare i Uganda mellan år 1986 och 1990. Roland Nissfolk har varit ledamot i styrelsen för Skandinaviska Läkarbanken sedan 2002.
–Läkarbanken representerar ett angeläget och spännande arbete med nära koppling till Erikshjälpen. Jag hoppas kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsearbetet genom den erfarenhet jag har från Erikshjälpens biståndsverksamhet. Min förhoppning är också att styrelsen ska lyckas samla ett brett engagemang inom den yrkeskår som sjukvården representerar och därigenom skapa en plattform för effektiva hälsoinsatser i olika sammanhang runt om i världen.
E-post: roland.nissfolk@erikshjalpen.seslb_styrelse_gunilla_andersson.jpgGunilla Andersson bor i Aneby, är gift med Bertil och har tre vuxna barn och ett barnbarn. Gunilla har under många år arbetat som anestesi- och intensivsjuksköterska och barnmorska. Hon har också rest och arbetat för Skandinaviska Läkarbanken varje år sedan 1995, ibland två tjänstgöringsperioder per år. Uppdragen för Skandinaviska Läkarbanken har främst handlat om att fungera som anestesisjuksköterska och att söva patienter vid öron-, näsa- och halsoperationer men också i samband med kejsarsnitt. Gunilla har även arbetat med att vidareutbilda kenyanska sjuksköterskor och barnmorskor.
I Skandinaviska Läkarbankens styrelse har Gunilla Andersson varit ordinarie ledamot ett antal år och är nu ersättare.
–Det är väldigt roligt att vara med och påverka detta arbete som innebär att hjälpa våra medmänniskor i utvecklingsländer. Min önskan är att vi ska vara på platser där behoven är stora och på platser som andra väljer bort kanske på grund av fattigdom eller svårtillgänglig terräng. Det handlar ju om att nå barn och vuxna som annars har mycket små möjligheter att få hjälp.
–Skandinaviska Läkarbanken är en liten men fantastisk organisation där man jobbar ideellt men får så mycket tillbaka i form av härliga skratt, möten med vänliga människor, otroliga utmaningar och spännande kultur. Listan kan göras mycket lång.
E-post: gunillabertil@gmail.com 

 


 

slb_Styrelse_johanna_larsson.jpgJohanna Larsson, Jönköping, är gift och har fyra barn i skolåldern. Johanna växte upp som barn till missionärer i östra Afrika och jobbar idag som barnläkare. År 2010 hade Johanna ett uppdrag för Rotarys Läkarbank som ”jeepläkare” och sedan dess har hon också varit ledamot i Skandinaviska Läkarbankens styrelse, först som suppleant, sen som ordinarie och nu som vice ordförande.
–Jag valde att tacka ja till en styrelseplats eftersom det ger en god inblick i viktiga frågor som rör hälso- och sjukvårdsarbete ute i världen. De som ingår i styrelsen har alla lång erfarenhet av sjukvård både hemma och borta. Det ger samtidigt en unik utblick.
–Jag önskar att vi ska kunna bidra till bättre hälsa för dem som saknar resurser. Vi behöver vara kloka och använda och rätt prioritera de medel som står till buds. Jag önskar att vi ska kunna förebygga sjukdom och lidande genom tvärprofessionellt arbete tillsammans med personal på de platser där vi gör insatser.
E-post: johanna.jkpg@hotmail.com 
 


 

slb_styrelse_gunnar_holmgren.jpgGunnar Holmgren, Bankeryd, är gift med Ulla, har två barn och fem barnbarn. Gunnar är född och uppvuxen i Zambia som barn till ett missionärspar som arbetade både med att översätta Bibeln, etablera skolor, kyrkor samt en bibelskola. Gunnar Holmgren gjorde hela sin skolgång i Zambia och fick sedan sin läkautbildning i Salisbury i Sydrhodesia (nuvarande Harare, Zimbabwe). Han specialiserade sig inom såväl kirurgi och gynekologi som barnsjukvård och blev sedan, genom vidareutbildning i England, infektionsläkare. 1973 kom Gunnar Holmgren till Mpongwe Mission som första läkare och var under fjorton år ensam läkare i ett distrikt med 55 000 invånare. Med hjälp av svenska sjuksköterskor och barnmorskor byggdes ett omfattande distriktarbete upp och sjukhuset utvecklades också till att erbjuda de viktigaste specialistjänsterna. År 1990 lämnades arbetet vid sjukhuset över till zambisk ledning och personal.
Gunnar Holmgren är idag pensionär med en rad uppdrag, bland annat som ledarmot i styrelsen för Skandinaviska Läkarbanken där han bidragit med sina kunskaper och erfarenheter i drygt femton år.
–Skandinaviska Läkarbanken fyller en viktig lucka då kyrkor i Sverige har tappat så gott som allt intresse för missionssjukvård och många före detta missionssjukhus, speciellt i Afrika, drabbats svårt av bristen på erfarna läkare. Personalen på dessa sjukhus önskar förstärkning och utbildning och inte minst uppmuntran att de inte är helt bortglömda av modersamfunden i Sverige.
–Min för hoppning är att Skandinaviska Läkarbanken ska kunna utveckla ännu mer utbildning och spridning av modeller för exempelvis förbättrad mödrahälsovård och förlossningsvård i hela distriktet.
E-post:mpongwekid@gmail.com 


 

slb_styrelse_bengt_hemgren.jpgBengt Herngren, Jönköping är överläkare i ortopedi, är gift med Inger och har två vuxna barn. Var under 1990-talet med familjen bosatt och verksam fem år i Tanzania vid Nkinga hospital. Bengt Herngren har också senare varit tillbaka på samma sjukhus för ett antal kortare uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken. År 2012 ingick Bengt Herngren också i det operationsteam som Skandinaviska Läkarbanken sände till HCH-sjukhuset i Port au Prince i Haiti för att hjälpa till med återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningskatastrofen där.
Idag arbetar Bengt Herngren halvtid som ortoped vid barnortopediskt regionalt centrum i Linköping och resterande halvtid vid ortopedkliniken i Jönköping. I styrelsen för Skandinaviska Läkarbanken är Herngren mötessekreterare samt ordinarie ledamot sedan 2012.
–Jag är engagerad i frågor som rör sjuk- och hälsovård i låginkomstländer och särskilt traumasjukvården för barn och vuxna. Min förhoppning är att vi ska kunna förbättra förutsättningarna för människor att få tillgång till god basal hälso- och sjukvård i låginkomstländer genom att i första hand på plats förmedla kunskap och erfarenhet till nationella läkare.
–Jag skulle gärna se ett samarbete med fler aktörer såsom olika medicintekniska företag som i goodwill-syfte och/eller via sk ”pro bono”-arbete kunde vara med och göra skillnad för dem som behöver det men inte kan betala den faktiska kostnaden.
–Skandinaviska Läkarbankens nisch med en personalresurs kompletteras då med erforderligt materiel för att göra sjukvården tillgänglig med god kvalitet för många fler. Här blir Human Bridge och Erikshjälpen fortsatt mycket viktiga samarbetspartners för att göra detta möjligt.
–Jag skulle starkt vilja uppmuntra fler kollegor att våga ta steget och pröva på ett uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken. Det ger yrkeslivet en dimension vi inte kan få hemma i Sverige. Att få se kollegor i andra länder utvecklas är också en fantastisk förmån.
E-post:bengtherngren@gmail.com 

 


 

slb_styrelse_stefan_rosth.jpgStefan Rosth, Falun, är legitimerad sjuksköterska och arbetar på Centraloperationsavdelningen vid Falu Lasarett. Familjen består av hustrun Kerstin och de två döttrarna i övre tonåren. Stefan har lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården och då främst i operationssjukvård som sjuksköterska men även som arbetsledare och chef. Han har även arbetat i såväl Tanzania som Haiti, det senare på uppdrag av Skandinaviska Läkarbanken i vars styrelse Stefan Rosth är suppleant sedan 2011.
–Det känns både roligt och betydelsefullt att vara engagerad i Skandinaviska Läkarbanken. Den synvinkel jag kan bidra med är kunskaper inom operationssjukvård och vårdhygien.
–För mig känns det viktigt att arbeta för att satsa på rätt projekt så att många människor i låginkomstländer kan få en kvalificerad sjukvård. Om något barn eller någon svårt sjuk får det bättre genom att en sjuksköterska eller läkare från Skandinaviska Läkarbanken finns på plats och arbetar tillsammans med den lokala sjukvården, då är mycket vunnet.

 E-post: stefan.rosth.se@hotmail.com


 

slb_styrelse_anna_eriksson.jpgAnna Eriksson är distriktssjukgymnast i Jönköping. Hon gjorde sin praktik som sjukgymnast i Moshi, Tanzania, ett land hon också delvis vuxit upp i. Senare har Anna också varit volontär i Filippinerna. Anna är gift med Johannes och paret har en liten dotter. Anna Eriksson valdes in som suppleant i Skandinaviska Läkarbankens styrelse år 2013. 

–Det är ett meningsfullt arbete som jag gärna är en del av. Det är också första gången en sjukgymnast är med i styrelsen. Något jag verkligen tycker om är att Skandinaviska Läkarbanken arbetar aktivt för en kunskapsöverföring så att det sker en tydlig kompetensutveckling av den personal som finns på plats på de sjukhus som vi samarbetar med.
E-post: annaeriksson@mail.se 

 

 

SLB_styrelse_torbjorn_eriksson.jpgTorbjörn Eriksson jobbar till vardags som överläkare på Kirurgkliniken i Värnamo. Han är gift med Evanjeline och tillsammans har de två söner i skolåldern. Torbjörn har själv arbetat på flera av de sjukhus som Läkarbanken har, eller har haft, samarbete med; Mpongwe och Chikankata i Zambia, Matema i Tanzania och Manyemen i Kamerun.

- Jag har länge haft ett stort intresse för Afrika och för hälso- och sjukvård i låginkomstländer, samtidigt som jag vill hitta bra sätt att själv hjälpa till där det behövs. Att arbeta med Läkarbanken, både på fältet och i styrelsen, är ett mycket konkret sätt att förbättra sjukvården i Afrika, säger Torbjörn.

 
 
Text och foto: Monica Samuelsson