Stort behov av specialister

Skandinaviska Läkarbanken skickar främst ut läkare men även annan sjukvårdspersonal. De läkare som mest efterfrågas av våra samarbetspartner, som främst är missionssjukhus, är kirurger, kirurgortopeder, gynekologer/obstetriker och barnläkare samt ibland allmänläkare, internmedicinare, ÖNH specialister, narkosläkare eller ögonläkare. De specialutbildade sjuksköterskor som det nu finns behov av är barnmorskor och barnsjuksköterskor samt ibland operation- och anestesisjuksköterskor. Sjukhustekniker har också haft uppdrag för Läkarbanken och i framtiden kommer det eventuellt att finnas uppdrag för sjukgymnaster eller andra yrkeskategorier inom sjukvården.


Behovet av specialistkompetens är stort rent medicinskt men också som välbehövlig avlastning till de oftast alltför få läkare som finns på sjukhusen. Uppdragen innehåller dock alltmer kompetensutveckling och utbildning. Du som åker på uppdrag skall alltså vara förberedda på att kunna dela med sig av sina kunskaper, i formella träningspass eller informellt till kollegor. Du behöver också vara flexibel och respektera andra kulturer och levnadssätt. Oftast är uppdraget förlagt till ett missionssjukhus så du skall vara medveten om att du kommer att arbeta i en kristen miljö. Du är välkommen som volontär om du respekterar detta oavsett om du har en personlig tro eller ej. Varje arbetsperiod är sex veckor och Skandinaviska Läkarbanken betalar resa, bostad, traktamente, visum och försäkring.

Våra samarbetssjukhus just nu »

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av ett uppdrag på någon av våra platser kan du ladda ned, fylla i och skicka in denna anmälningsblankett: Intresseanmälan Läkarbanken »
Skicka också gärna med ett CV.

Skicka blanketten till:
Skandinaviska Läkarbanken
Box 1
570 15 Holsbybrunn