Samarbetssjukhus i Kongo

Panzi Hospital

Panzi Hospital och universitetet UEA (Univeristé Evangelique en Afrique), Bukavu
Vid förfrågan hjälper Läkarbanken till med en läkare, dels för undervisning/examination vid universitetet, dels att tjänstgöra vid sjukhuset. Panzisjukhuset startades 1999 med 120 vårdplatser och har nu 350 bäddar samt en större enhet för våldsutsatta kvinnor.